راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


بازی_ها_و_نتایج

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

بازی_ها_و_نتایج [2013/10/05 16:00]
fouad
بازی_ها_و_نتایج [2015/08/17 22:32] (فعلی)
خط 16: خط 16:
  
 سمت راست صفحه تقویم فصل نمایش داده می شود. بازی ها به تفکیک روز نمایش داده می شوند و با تعیین هر روز می توانید باز یهای آن روز را مشاهده کنید. سمت راست صفحه تقویم فصل نمایش داده می شود. بازی ها به تفکیک روز نمایش داده می شوند و با تعیین هر روز می توانید باز یهای آن روز را مشاهده کنید.
 +
 +درصورتی که هنوز وارد لیگ نشده باشید بخش تعیین روز برای مشاهده ی بازی غیر فعال خواهد بود.
  
  
بازی_ها_و_نتایج.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)