راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


تمرین

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

تمرین [2013/10/13 12:42]
fouad
تمرین [2015/08/17 22:32] (فعلی)
خط 16: خط 16:
  
 نمودار تمرین شما را از تاریخ هر تمرین بازیکن و مقدار افزایش یافته آن پارامتر مطلع می کند.  ​ نمودار تمرین شما را از تاریخ هر تمرین بازیکن و مقدار افزایش یافته آن پارامتر مطلع می کند.  ​
 +
 +===== واحد تمرین =====
 +
 +----
 +
 +حداقل واحد تمرین 1 و حداکثر واحد تمرین 5 است. ​
 +
 +نحوه ی افزایش واحد تمرین به صورت زیر است:
 +
 +
 +==== نحوه افزایش پارامتر تمرین ====
 +
 +----
 +
 +نحوه ی افزایش پارامتر تمرین به سه مورد پارامتر ، استعداد و روحیه بستگی دارد.
 +
 +به طور کلی برآیند این سه پارامتر باعث افزایش پارامتر تمرین می شود. ​
 +
 +=== پارامتر تمرین ===
 +
 +----
 +
 +پارامتر تمرین به صورت زیر در تغییر واحد تمرین تاثیر می گذارد.
 +
 +کمتر از 50 واحد : 2 امتیاز
 +
 +بین 50-100 واحد : 1.5 امتیاز
 +
 +بین 100-150 واحد : 1 امتیاز ​
 +
 +بین 150-300 واحد : 0.5 امتیاز
 +
 +این امتیاز ها به صورت مستقیم باعث تغییر واحد تمرین بازیکن نمی شوند ، بلکه بعد از تغییراتی در فرمول هایی که در سیستم ثبت شده اند و پس از جمع با پارامترهای موثر دیگر باعث تغییر در واحد تمرین می شوند.
 +
 +به عنوان مثال بازیکنی که پارامتر زیر 50 دارد 2 امتیاز در افزایش واحد تمرین تاثیر دارد اما بازیکنی که پارامترهایش بین 150 تا 300 است 0.5 امتیاز در افزایش واحد تمرین تاثیر دارد. ​
 +
 +=== استعداد ===
 +
 +----
 +
 +هر چه استعداد بازیکن بالاتر باشد، تاثیر آن در افزایش پارامتر تمرین بیشتر است. به عنوان مثال بازیکنی که استعداد بین 8 تا 10 دارد 8 برابر بیشتر از بازیکنی که استعداد زیر 2 دارد، افزایش پارامتر تمرین دارد.
 +
 +در نمودار زیر می توانید اطلاعات بیشتری از تاثیر استعداد در افزایش پارامتر تمرین کسب کنید.
 +
 +(نمودار)
 +
 +=== روحیه ===
 +
 +----
 +
 +روحیه ی بازیکن به صورت مستقیم در افزایش پارامتر تمرین تاثیر دارد به عنوان مثال بازیکنی که روحیه 70% دارد یعنی 70% قدرت تمرینی بازیکن اجرا می شود. به عبارتی باعث می شود که پارامتر هایی که در افزایش واحد تمرین بازیکن تاثیر دارند ضربدر 0.7 شوند. مشخص است که هرچه روحیه ی بازیکن بیشتر شود قدرت تمرینی بازیکن نیز بیشتر افزایش می یابد. ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
تمرین.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)