راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


جزئیات_بازی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

جزئیات_بازی [2013/10/05 15:59]
fouad ایجاد شد
جزئیات_بازی [2015/08/17 22:32] (فعلی)
خط 2: خط 2:
  
 ---- ----
- 
-با کلیک روی هر بازی در صفحه ی بازی ها و نتایج گزینه ی (عکس جزئیات بازی) نمایش داده می شود که این گزینه شما را به صفحه ی جزئیات بازی هدایت می کند. 
  
 در این بخش ابتدا نوع بازی از قبیل بازی های لیگ(عکس بازی لیگ) و بازی ها دوستانه (عکس بازی دوستانه) و بازی های جام (عکس باز یهای جام) و همچنین زمین بازی و زمان آن نمایش داده می شود. در این بخش ابتدا نوع بازی از قبیل بازی های لیگ(عکس بازی لیگ) و بازی ها دوستانه (عکس بازی دوستانه) و بازی های جام (عکس باز یهای جام) و همچنین زمین بازی و زمان آن نمایش داده می شود.
جزئیات_بازی.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)