راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


دوستان

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

دوستان [2013/10/15 16:57]
fouad
دوستان [2015/08/17 22:32] (فعلی)
خط 38: خط 38:
 هر باشگاه می تواند حداکثر حامی 5 باشگاه دیگر شود و مانند بخش حامی شما، امتیاز باشگاه شما باعث افزایش هواداران باشگاه تحت حمایت شما می شود. هر باشگاه می تواند حداکثر حامی 5 باشگاه دیگر شود و مانند بخش حامی شما، امتیاز باشگاه شما باعث افزایش هواداران باشگاه تحت حمایت شما می شود.
  
-برای حمایت دوستان خود از طریق صفحه دوستان دکمه حمایت و همچنین صفحه پروفایل (تصویر شماره 1) می+برای حمایت دوستان خود از طریق صفحه دوستان دکمه حمایت و همچنین صفحه پروفایل (تصویر شماره 1) می‌توانید حامی آنها شوید. 
 + 
 +{{:​dostan_4.jpg?​nolink|}}
  
  
دوستان.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)