راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


زمین_تمرین

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!

زمین تمرین


زمین تمرین یکی از الزامات مهم تمرین مناسب بازیکنان تیم است.

زمین تمرین را می توانید به صورت هفتگی اجاره کنید

زمین تمرین می تواند زمان ممکن تمرین روزانه ی تیم را بالا برده و نیز زمان ممکن تمرین هر بازیکن در روز را نیز افزایش دهد!

زمان اجاره ی زمین تمرین 1 هفته است و در صورتی که اجاره را لغو نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، اجاره ادامه می یابد.

با استفاده از جدول زیر می توانید هر زمین تمرین و ویژگی های آن را مشاهده کنید:

سطح مربی امتیاز لازم قیمت ویژگی ها
سطح F ----- 35,000 سکه 2 دقیقه برای هر بازیکن
سطح E 150 امتیاز 105,000 سکه 2 دقیقه برای هر بازیکن
سطح D 400 امتیاز 485،000 سکه افزودن 1800 هوادار
سطح C ----- 139،000 سکه افزودن 3200 هوادار
سطح B ----- 275,000 سکه افزودن 5500 هوادار
سطح A ----- 515,000 سکه افزودن 11000 هوادار
افزودن 5درصد رضایت هوادار

زمین_تمرین.1381232148.txt.gz · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)