راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


فرمول_انجام_بازی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

فرمول_انجام_بازی [2013/06/08 16:14]
fouad
فرمول_انجام_بازی [2015/08/17 22:32] (فعلی)
خط 15: خط 15:
 مسلما یکی از مهم ترین پارامترهای تاثیر گذار در بازی، قدرت کلی بازیکنان حاضر در زمین است. در مسترگل، مانند فوتبال واقعی، علاوه بر کیفیت کلی بازیکن، تک تک پارامترهای بازیکن نیز در بخش های مختلف زمین تاثیرگذارند. مسلما یکی از مهم ترین پارامترهای تاثیر گذار در بازی، قدرت کلی بازیکنان حاضر در زمین است. در مسترگل، مانند فوتبال واقعی، علاوه بر کیفیت کلی بازیکن، تک تک پارامترهای بازیکن نیز در بخش های مختلف زمین تاثیرگذارند.
 همچنین برخی پارامترها، در هنگام حمله و دفاع، به طور مستقل از هم عمل می کنند. به طور مثال برای یک مدافع، علاوه بر قدرت کلی و برآیند پارامترها، قدرت بالا در برخی پارامترهای خاص، خصوصا در برابر حریفان و خط تهاجمی خاص، موثر است. همچنین برخی پارامترها، در هنگام حمله و دفاع، به طور مستقل از هم عمل می کنند. به طور مثال برای یک مدافع، علاوه بر قدرت کلی و برآیند پارامترها، قدرت بالا در برخی پارامترهای خاص، خصوصا در برابر حریفان و خط تهاجمی خاص، موثر است.
 +
 +{{:​playerparamet.jpg?​nolink|}}
 +
  
   * در مقابل یک خط حمله ی قوی در پاس کاری و یا دریبل زنی، سرعت و تکل زنی بازیکنان خط دفاع می تواند موثر باشد.   * در مقابل یک خط حمله ی قوی در پاس کاری و یا دریبل زنی، سرعت و تکل زنی بازیکنان خط دفاع می تواند موثر باشد.
خط 28: خط 31:
  
  
-==== آمادگی بازیکنان ====+==== انرژِی بازیکنان ====
  
 پس از انجام هر بازی، بازیکنان تا حدی خسته می شوند. این خستگی بازیکنان، به میزان حضور بازیکن در زمین و همین طور استقامت بازیکن بستگی دارد. پس از انجام هر بازی، بازیکنان تا حدی خسته می شوند. این خستگی بازیکنان، به میزان حضور بازیکن در زمین و همین طور استقامت بازیکن بستگی دارد.
  
-خستگی بازیکنان در صورتی که در بازی های بعدی در ترکیب اصلی قرار نگیرند و یا با وجود بدنساز مناسب در ترکیب تیم، رفع شده و آمادگی بازیکن به وی بر می گردد.+خستگی بازیکنان در صورتی که در بازی های بعدی در ترکیب اصلی قرار نگیرند و یا با وجود بدنساز مناسب در ترکیب تیم، رفع شده و آمادگی بازیکن به وی بر میگردد.
  
-در صورتی که آمادگی یک بازیکن 100% نباشد، تاثیر گذاری و قدرت کلی وی در بازی نیز به نسبت میزان ​آمادگی وی کم خواهد شد.+در صورتی که انرژِی یک بازیکن 100% نباشد، تاثیر گذاری و قدرت کلی وی در بازی نیز به نسبت میزان انرژی وی کم خواهد شد.
  
  
خط 42: خط 45:
  
 هم چنین هر بازیکن در پست خود، ممکن است در بازی در سمتی از زمین ضعف داشته باشد. به طور مثال، قرار دادن بازیکنی در جناح راست، که در این سمت زمین تجربه ی کافی ندارد، بر عملکرد نهایی وی در بازی تاثیر منفی خواهد گذاشت. با این حال، تجربه ی وی را در سمت راست زمین برای بازی های بعدی افزایش خواهد داد. هم چنین هر بازیکن در پست خود، ممکن است در بازی در سمتی از زمین ضعف داشته باشد. به طور مثال، قرار دادن بازیکنی در جناح راست، که در این سمت زمین تجربه ی کافی ندارد، بر عملکرد نهایی وی در بازی تاثیر منفی خواهد گذاشت. با این حال، تجربه ی وی را در سمت راست زمین برای بازی های بعدی افزایش خواهد داد.
 +
 +رنگ سبز در تصویر ({{:​post.jpg?​nolink|}}) نشان دهنده قابلیت بالاتر بازیکن در سمت راست نسبت به بقیه پست‌ ها می‌باشد.
 +
 +
  
  
خط 47: خط 54:
  
 نوع سیستم بازی تیم، تاثیر بسیار زیادی در پر کردن خلا های تیم و استفاده ی بهینه از قدرت تهاجمی دارد. بازیکنان در سیستم مسترگل، در 30 بخش مجزا در سطح زمین قرار می گیرند. نحوه ی قرارگیری آن ها در این 30 نقطه، تعیین کننده ی میزان پراکندگی قدرت تیم در سطح زمین است. مربی می تواند سیستم را مبتنی بر تمرکز بازیکنان در میانه و یا بخش های خاصی از زمین بچیند تا از نقاط ضعف حریف استفاده کند و یا این که بازیکنان را به طور پراکنده و منظم در زمین چیده و ریسکٍ ایجاد خلا در تیم خود را به حداقل برساند. نوع سیستم بازی تیم، تاثیر بسیار زیادی در پر کردن خلا های تیم و استفاده ی بهینه از قدرت تهاجمی دارد. بازیکنان در سیستم مسترگل، در 30 بخش مجزا در سطح زمین قرار می گیرند. نحوه ی قرارگیری آن ها در این 30 نقطه، تعیین کننده ی میزان پراکندگی قدرت تیم در سطح زمین است. مربی می تواند سیستم را مبتنی بر تمرکز بازیکنان در میانه و یا بخش های خاصی از زمین بچیند تا از نقاط ضعف حریف استفاده کند و یا این که بازیکنان را به طور پراکنده و منظم در زمین چیده و ریسکٍ ایجاد خلا در تیم خود را به حداقل برساند.
 +
 +{{:​zamin.jpg?​nolink|}}
  
 استراتژی ها نیز معمولا بر اساس شرایط بازی مانند حساسیت بازی و یا شرایط آب و هوایی و نیز میزان قدرت پارامترهای بازیکنان تعیین می شود. در صورتی که در بازی ای نیاز به برد دارید و چیزی برای از دست دادن وجود ندارد، سیستم تمام حمله ای آخرین تیر شماست با وجود این که ریسک ضد حملات حریف و تضعیف دفاع شما می تواند خطری بزرگ باشد. استراتژی ها نیز معمولا بر اساس شرایط بازی مانند حساسیت بازی و یا شرایط آب و هوایی و نیز میزان قدرت پارامترهای بازیکنان تعیین می شود. در صورتی که در بازی ای نیاز به برد دارید و چیزی برای از دست دادن وجود ندارد، سیستم تمام حمله ای آخرین تیر شماست با وجود این که ریسک ضد حملات حریف و تضعیف دفاع شما می تواند خطری بزرگ باشد.
خط 55: خط 64:
 این که بازی در خانه انجام شود و یا خارج از آن نیز بر عملکرد بازیکنان تا حدی تاثیر گذار است. البته این تاثیر فقط در بازی های لیگ وجود دارد. این که بازی در خانه انجام شود و یا خارج از آن نیز بر عملکرد بازیکنان تا حدی تاثیر گذار است. البته این تاثیر فقط در بازی های لیگ وجود دارد.
 هر چه قدر تعداد تماشاگران طرفدار تیمی که در ورزشگاه حاضرند بیشتر باشد، تاثیر منفی بر تیم حریف نیز بیشتر خواهد بود. هر چه قدر تعداد تماشاگران طرفدار تیمی که در ورزشگاه حاضرند بیشتر باشد، تاثیر منفی بر تیم حریف نیز بیشتر خواهد بود.
- 
فرمول_انجام_بازی.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)