راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


ماموریت

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

ماموریت [2013/10/19 11:01]
fouad
ماموریت [2015/08/17 22:32] (فعلی)
خط 6: خط 6:
 {{::​mamoria_1.jpg?​nolink|}} {{::​mamoria_1.jpg?​nolink|}}
  
-با کلیک بر روی قسمت مورد نظر جزئیات ماموریت نشان داده خواهد شد، هر ماموریت بعد از زمان مشخص شده (تصویر شماره 1) از بین رفته و ماموریت بعدی ایجاد خواهد شد.+با کلیک بر روی قسمت مورد نظر جزئیات ماموریت نشان داده خواهد شد، هر ماموریت بعد از زمان مشخص شده (تصویر شماره 1) از بین رفته و ماموریت بعدی ایجاد خواهد ​شد. در صورتی که یک ماموریت را نتوانید در زمان تعیین شده انجام دهید ممکن است مجددا بعد از گذشت چند ماموریت، آن ماموریت برای شما تکرار شود. 
 + 
 +در هر حال سیستم به گونه ای طراحی شد که همیشه یک ماموریت برای تیم شما وجود داشته باشد.
 پاداش ماموریت در تصویر شماره 2 نشان داده شده است. پاداش ماموریت در تصویر شماره 2 نشان داده شده است.
  
خط 34: خط 36:
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  تایید ایمیل  تایید ایمیل
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  -----  -----
  </​td>​  </​td>​
خط 45: خط 47:
                        8 امتیاز                        8 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  3 روز  3 روز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  ماموریت اول شما، تایید ایمیل است. اگر هنوز ایمیلی دریافت نکرده اید به تنظیمات، بخش امنیتی مراجعه کنید.  ماموریت اول شما، تایید ایمیل است. اگر هنوز ایمیلی دریافت نکرده اید به تنظیمات، بخش امنیتی مراجعه کنید.
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  یک تمرین  یک تمرین
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  -----  -----
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  150 سکه ​  150 سکه ​
                          <​br/> ​                          <​br/> ​
                         3 امتیاز                         3 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  3 روز  3 روز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  به صفحه ی تمرین بروید و حداقل یک بازیکن خود را تمرین دهید  به صفحه ی تمرین بروید و حداقل یک بازیکن خود را تمرین دهید
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  بازی دوستانه  بازی دوستانه
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  -----  -----
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  150 سکه ​  150 سکه ​
                          <​br/> ​                          <​br/> ​
                         4 امتیاز                         4 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  2 روز  2 روز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  به پروفایل یکی از تیم ها به دلخواه خودتان سر بزنید و یک تقاضای بازی دوستانه با وی بدهید  به پروفایل یکی از تیم ها به دلخواه خودتان سر بزنید و یک تقاضای بازی دوستانه با وی بدهید
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  رسیدگی به ورزشگاه  رسیدگی به ورزشگاه
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  -----  -----
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  400 سکه ​  400 سکه ​
                         <​br/> ​                         <​br/> ​
                         6 امتیاز                         6 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  2 روز  2 روز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  به صفحه استادیوم بروید و یکی از امکانات جانبی ورزشگاه را ارتقا دهید و یا خریداری نمایید  به صفحه استادیوم بروید و یکی از امکانات جانبی ورزشگاه را ارتقا دهید و یا خریداری نمایید
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  استخدام بدنساز  استخدام بدنساز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  -----  -----
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  500 سکه ​  500 سکه ​
                          <​br/> ​                          <​br/> ​
                         5 امتیاز                         5 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  8 روز  8 روز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  مربی بدنساز، هر روز، درصدی از آمادگی از دست رفته بازیکنانتان به واسطه حضور در بازی را به آن ها بر می گرداند. به صفحه کارکنان بروید و یک مربی بدنساز استخدام کنید.  مربی بدنساز، هر روز، درصدی از آمادگی از دست رفته بازیکنانتان به واسطه حضور در بازی را به آن ها بر می گرداند. به صفحه کارکنان بروید و یک مربی بدنساز استخدام کنید.
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  برد بازی لیگ  برد بازی لیگ
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  -----  -----
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  800 سکه  800 سکه
                         <​br/> ​                         <​br/> ​
                         10 امتیاز                         10 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  9 روز  9 روز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  در یک بازی لیگ پیروز شوید  در یک بازی لیگ پیروز شوید
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  برد در بازی دوستانه  برد در بازی دوستانه
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  -----  -----
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  500 سکه  500 سکه
                          <​br/> ​                          <​br/> ​
                         4 امتیاز                         4 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  6 روز  6 روز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  یک بازی دوستانه را پیروز شوید  یک بازی دوستانه را پیروز شوید
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <td>+                ​<​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  تبدیل الماس به سکه  تبدیل الماس به سکه
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  -----  -----
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  1 الماس ​  1 الماس ​
                         <​br/> ​                         <​br/> ​
                         5 امتیاز                         5 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  5 روز  5 روز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  حداقل 1 الماستان را به سکه تبدیل کنید. برای این کار به صفحه امور مالی بروید. توجه کنید که هر چه امتیاز بیشتری در بازی کسب کنید، الماس ها موقع تبدیل، سکه بیشتری به شما می دهند.  حداقل 1 الماستان را به سکه تبدیل کنید. برای این کار به صفحه امور مالی بروید. توجه کنید که هر چه امتیاز بیشتری در بازی کسب کنید، الماس ها موقع تبدیل، سکه بیشتری به شما می دهند.
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  تهیه الماس  تهیه الماس
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  -----  -----
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  1 الماس  1 الماس
                         <​br/> ​                         <​br/> ​
                         15 امتیاز                         15 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  10 روز  10 روز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  با مراجعه به امور مالی، حداقل 1 الماس از بانک تهیه کنید. توجه کنید که با تهیه الماس بیشتر، تخفیف و هدایای بیشتری می گیرید.  با مراجعه به امور مالی، حداقل 1 الماس از بانک تهیه کنید. توجه کنید که با تهیه الماس بیشتر، تخفیف و هدایای بیشتری می گیرید.
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  دوست یابی  دوست یابی
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  -----  -----
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  200 سکه  200 سکه
                         <​br/> ​                         <​br/> ​
                         3 امتیاز                         3 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  4 روز  4 روز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  با مراجعه به پروفایل سایر تیم ها، با ارسال تقاضای دوستی منتظر تایید وی شوید و یک دوست جدید بیابید.  با مراجعه به پروفایل سایر تیم ها، با ارسال تقاضای دوستی منتظر تایید وی شوید و یک دوست جدید بیابید.
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  برد 5 بازی لیگ  برد 5 بازی لیگ
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  10 امتیاز  10 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  3500 سکه  3500 سکه
                          <​br/> ​                          <​br/> ​
                         15 امتیاز                         15 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  15 روز  15 روز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  در 5 بازی لیگ به پیروزی دست پیدا کنید.  در 5 بازی لیگ به پیروزی دست پیدا کنید.
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  تمرین 20 بازیکن  تمرین 20 بازیکن
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  -----  -----
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  2000 سکه  2000 سکه
                          <​br/> ​                          <​br/> ​
                         10 امتیاز                         10 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  5 روز  5 روز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  یک دکتر برای تیم خود تهیه کنید و یا قرارداد دکتر را تمدید کنید.  یک دکتر برای تیم خود تهیه کنید و یا قرارداد دکتر را تمدید کنید.
  </​td>​  </​td>​
  </​tr>​  </​tr>​
  <tr>  <tr>
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  استخدام دکتر  استخدام دکتر
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  -----  -----
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  1200 سکه  1200 سکه
                          <​br/> ​                          <​br/> ​
                         10 امتیاز                         10 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  8 روز  8 روز
  </​td>​  </​td>​
- <​td>​+ <​td ​style="​vertical-align:​middle;"​>
  یک دکتر برای تیم خود تهیه کنید و یا قرارداد دکتر را تمدید کنید.  یک دکتر برای تیم خود تهیه کنید و یا قرارداد دکتر را تمدید کنید.
  </​td>​  </​td>​
ماموریت.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)