راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


مربی_بدنساز

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

مربی_بدنساز [2013/11/02 14:43]
fouad
مربی_بدنساز [2015/08/17 22:32] (فعلی)
خط 14: خط 14:
  سطح مربی  سطح مربی
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​30px;​vertical-align:​middle ;">+ <td style="​width:​50px;​vertical-align:​middle ;">
  امتیاز لازم  امتیاز لازم
  </​td>​  </​td>​
خط 20: خط 20:
  حقوق هفتگی  حقوق هفتگی
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​110px;​vertical-align:​middle ;">+ <td style="​width:​95px;​vertical-align:​middle ;">
  آماده سازی بازیکن  آماده سازی بازیکن
  </​td>​  </​td>​
خط 43: خط 43:
  سطح E  سطح E
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​80px;​text-align">​+ <td style="​width:​50px;​text-align">​
  -----  -----
  </​td>​  </​td>​
خط 57: خط 57:
  سطح D  سطح D
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​80px;​text-align">​+ <td style="​width:​50px;​text-align">​
  150 امتیاز  150 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
خط 71: خط 71:
  سطح C  سطح C
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​80px;​text-align">​+ <td style="​width:​50px;​text-align">​
  350 ​ امتیاز  350 ​ امتیاز
  </​td>​  </​td>​
خط 85: خط 85:
  سطح B  سطح B
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​80px;​text-align">​+ <td style="​width:​50px;​text-align">​
  700 امتیاز  700 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
خط 99: خط 99:
  سطح A  سطح A
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​80px;​text-align">​+ <td style="​width:​50px;​text-align">​
  1100امتیاز  1100امتیاز
  </​td>​  </​td>​
مربی_بدنساز.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)