راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


هرم_لیگ_ها

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

هرم_لیگ_ها [2013/06/08 14:04]
fouad
هرم_لیگ_ها [2015/08/17 22:32] (فعلی)
خط 16: خط 16:
 ==== صعود و سقوط تیم ها ==== ==== صعود و سقوط تیم ها ====
  
-دو تیم ابتدایی هر لیگ، به سطح بالاتر صعود می کنند و چهار تیم انتهای جدول لیگ در هر فصل، به سطح پایین تر سقوط می کنند.+دو تیم ابتدایی هر لیگ، به سطح بالاتر صعود می کنند(شماره 1) که در جدول لیگ با رنگ سبز نمایش داده می‌شوند و چهار تیم انتهای جدول لیگ در هر فصل، به سطح پایین تر سقوط می کنند(شماره 2) که این تیم‌ها در جدول لیگ با رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند. 
 + 
 + 
 + 
 +{{:league_1.jpg?​nolink|}}
  
   * در صورتی که لیگ در سطح 1 باشد، 2 تیم بالایی صعودی نخواهند داشت با این حال تیم قهرمان، به سوپرجام قهرمانی مسترگل دست خواهد یافت.   * در صورتی که لیگ در سطح 1 باشد، 2 تیم بالایی صعودی نخواهند داشت با این حال تیم قهرمان، به سوپرجام قهرمانی مسترگل دست خواهد یافت.
   * در صورتی که لیگ در آخرین سطح بازی باشد، 4 تیم انتهای جدول به دسته ی پایین تر سقوط نمی کنند.   * در صورتی که لیگ در آخرین سطح بازی باشد، 4 تیم انتهای جدول به دسته ی پایین تر سقوط نمی کنند.
   * در برخی مواقع، با توجه به حذف و یا جریمه ی برخی تیم های موجود در لیگ های سطوح بالاتر، ممکن است 3 تیم از برخی لیگ های سطوح پایین تر به دسته ی بالا صعود کنند و یا برخی تیم هایی که انتظار سقوط دارند، در سطح خود باقی بمانند. این موارد به ندرت و به خاطر حذف کاربران غیر فعال و یا جریمه ی متخلفانی پیش می آید که تخلفاتی شدید و بسیار تاثیرگذار انجام داده باشند.   * در برخی مواقع، با توجه به حذف و یا جریمه ی برخی تیم های موجود در لیگ های سطوح بالاتر، ممکن است 3 تیم از برخی لیگ های سطوح پایین تر به دسته ی بالا صعود کنند و یا برخی تیم هایی که انتظار سقوط دارند، در سطح خود باقی بمانند. این موارد به ندرت و به خاطر حذف کاربران غیر فعال و یا جریمه ی متخلفانی پیش می آید که تخلفاتی شدید و بسیار تاثیرگذار انجام داده باشند.
- 
هرم_لیگ_ها.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)