راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


پرداخت_کارت_به_کارت

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

پرداخت_کارت_به_کارت [2013/10/05 17:02]
fouad ایجاد شد
پرداخت_کارت_به_کارت [2015/08/17 22:32] (فعلی)
خط 12: خط 12:
  
  
-پس از پرداخت مبلغ مورد نظر، مبلغ واریزی، تاریخ واریز و همین طور شماره کارت ای که با آن واریز را انجام داده اید در پنل کارت به کارت صفحه ی بانک بازی ​گرز وارد کنید و ثبت نمایید. حداکثر پس از 48 ساعت کاری معادل مبلغ، الماس به حساب کاربریتان واریز می شود.+پس از پرداخت مبلغ مورد نظر، مبلغ واریزی، تاریخ واریز و همین طور شماره کارت ای که با آن واریز را انجام داده اید در پنل کارت به کارت صفحه ی بانک بازی ​مسترگل وارد کنید و ثبت نمایید. حداکثر پس از 48 ساعت کاری معادل مبلغ، الماس به حساب کاربریتان واریز می شود.
  
       * در صورتی که اشتباها مبلغی بین مبلغ یک الماس کامل را وارد کرده باشید، مثلا مبلغی که وارد کرده اید بین 2 الماس و 3 الماس باشد، 2 الماس کامل و اضافه ی آن سکه به حسابتان واریز می شود. ​       * در صورتی که اشتباها مبلغی بین مبلغ یک الماس کامل را وارد کرده باشید، مثلا مبلغی که وارد کرده اید بین 2 الماس و 3 الماس باشد، 2 الماس کامل و اضافه ی آن سکه به حسابتان واریز می شود. ​
  
       * در پرداخت کارت به کارت باید از درگاه پرداخت یا خودپردازی استفاده کنید که مربوط به یکی از بانک های مبدا یا مقصد باشد وگرنه موقع پرداخت خطا داده خواهد شد(به طور مثال اگر کارت شما بانک پارسیان می‌باشد و به حساب بانک پاسارگاد ما پول واریز می‌کنید باید از طریق یکی از دستگاه های ATM این بانک ها استفاده کنید). ​       * در پرداخت کارت به کارت باید از درگاه پرداخت یا خودپردازی استفاده کنید که مربوط به یکی از بانک های مبدا یا مقصد باشد وگرنه موقع پرداخت خطا داده خواهد شد(به طور مثال اگر کارت شما بانک پارسیان می‌باشد و به حساب بانک پاسارگاد ما پول واریز می‌کنید باید از طریق یکی از دستگاه های ATM این بانک ها استفاده کنید). ​
پرداخت_کارت_به_کارت.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)