راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


استادیوم

استادیوم


با استفاده از این جدول می توانید ویژگی های استادیوم های مختلف را بررسی کنید.

سطح استادیوم امتیاز لازم قیمت حداکثر قیمت بلیت ظرفیت ابتدایی ظرفیت نهایی
سطح F ----- ----- 3 سکه 1000 نفر 3000 نفر
سطح E 50 امتیاز 195,000 سکه 6 سکه 2000 نفر 5000 نفر
سطح D 250 امتیاز 980،000 سکه 9 سکه 5000 نفر 15000 نفر
سطح C 900 امتیاز 4,700،000 سکه 12 سکه 10000 نفر 35000 نفر
سطح B 1500 امتیاز 275 الماس 12 الماس 22000 نفر 75000 نفر
سطح A 2000امتیاز 599 الماس 21 سکه 35000 نفر 100000 نفر

*ظرفیت ابتدایی یعنی حداقل ظرفیت استادیوم بدون افزودن صندلی به آن.

*ظرفیت نهایی یعنی حداکثر صندلی که می توانید به استادیوم خود اضافه کنید.

استادیوم.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)