راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


استعدادیاب

استعدادیاب


استعداد یاب را می توانید به صورت هفتگی استخدام کنید .

زمان استخدام استعداد یاب 1 هفته است و در صورتی که او را اخراج نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، استخدام او ادامه می یابد.

در این جدول تمام اطلاعات استعدادیاب نوشته شده است:

سطح مربی امتیاز لازم حقوق هفتگی بازیکن تحت نظر زمان تحت نظر گیری حداکثر بازیکن خارجی
سطح F ----- 35,000 سکه 1 بازیکن 5 دقیقه -----
سطح E 180 امتیاز 150,000 سکه 2 بازیکن 6 دقیقه 2 بازیکن
سطح D 380 امتیاز 250,000 سکه 3 بازیکن 6 دقیقه 3 بازیکن
سطح C 790 امتیاز 70 الماس 4 بازیکن 8 دقیقه 5 بازیکن
سطح B 1500 امتیاز 110 الماس 5 بازیکن 9 دقیقه 7 بازیکن
سطح A 2150 امتیاز 199 الماس 5 بازیکن 15 دقیقه 9 بازیکن

استعدادیاب.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)