راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


استعدادیاب

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

استعدادیاب [2013/10/26 12:42]
fouad
استعدادیاب [2015/08/17 22:32] (فعلی)
خط 15: خط 15:
  سطح مربی  سطح مربی
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​30px;​vertical-align:​middle ;">+ <td style="​width:​60px;​vertical-align:​middle ;">
  امتیاز لازم  امتیاز لازم
  </​td>​  </​td>​
خط 56: خط 56:
  سطح E  سطح E
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​80px;​text-align">​ + <td style="​width:​60px;​text-align">​ 
- -----+ 180 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
خط 76: خط 76:
  سطح D  سطح D
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​80px;​text-align">​ + <td style="​width:​60px;​text-align">​ 
- -----+ 380 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- 250،000 سکه+ 250,000 سکه
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
خط 96: خط 96:
  سطح C  سطح C
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​80px;​text-align">​ + <td style="​width:​60px;​text-align">​ 
- -----+ 790 امتیاز
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- 370،000 ​سکه+ 70 الماس
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
خط 116: خط 116:
  سطح B  سطح B
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​80px;​text-align">​ + <td style="​width:​60px;​text-align">​ 
- -----+ 1500 امتیاز ​
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- 490,​000 ​سکه + 110 الماس 
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
خط 136: خط 136:
  سطح A  سطح A
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​80px;​text-align">​ + <td style="​width:​60px;​text-align">​ 
- -----+ 2150 امتیاز ​
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- 650,​000 ​سکه+ 199 الماس
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
استعدادیاب.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)