راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


امکانات_استادیوم

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

امکانات_استادیوم [2013/11/02 15:58]
fouad [رستوران]
امکانات_استادیوم [2015/08/17 22:32] (فعلی)
خط 375: خط 375:
  امتیاز لازم  امتیاز لازم
  </​td>​  </​td>​
- <td style="​width:​90px;​vertical-align:​middle ;">+ <td style="​width:​60px;​vertical-align:​middle ;">
  قیمت  قیمت
  </​td>​  </​td>​
خط 396: خط 396:
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- 1000 سکه ​+ 1,000 سکه ​
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
خط 414: خط 414:
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- 4500 سکه+ 4,500 سکه
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
خط 431: خط 431:
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- 12500 سکه ​+ 12,​500 ​سکه ​
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
خط 448: خط 448:
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- 30000 سکه+ 30,​000 ​سکه
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
خط 465: خط 465:
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- 60000 سکه+ 60,​000 ​سکه
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
خط 482: خط 482:
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
- 95000 سکه ​+ 95,​000 ​سکه ​
  </​td>​  </​td>​
  <​td>​  <​td>​
امکانات_استادیوم.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)