راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


جام_حذفی

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!

جام حذفی


دو روز بعد از شروع هر لیگ جام حذفی برای اعضای لیگ شروع می شود.

تعداد بازی های جام 5 عدد است که دو روز یک بار انجام می شود. در هر جام دو تیم ربات هم وجود دارد که تیم ها با آنها نیز بازی می کنند. این تیم ها متعلق به مسترگل است و صرفا جهت به حد نصاب رسیدن تیم های جام در جام حضور دارند.

(باید کامل بشه)

جام_حذفی.1382251601.txt.gz · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)