راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


جام_حذفی

جام حذفی


دو روز بعد از شروع هر لیگ جام حذفی برای اعضای لیگ شروع می شود.

تعداد بازی های جام 4 عدد است که دو روز یک بار انجام می شود. در هر جام دو تیم ربات هم وجود دارد که دو تیم به صورت تصادفی با آنها نیز بازی می کنند. این تیم ها متعلق به مسترگل است و صرفا جهت به حد نصاب رسیدن تیم های جام در جام حضور دارند.

بازی های جام مانند بازی های لیگ، در روحیه و انرژی بازیکنان و همچنین در خشنودی هواداران نیز تاثیر دارد.

جایزه جام


جایزه ی بازی های جام را حامیان مالی هر تیم پرداخت می کند که برای اطلاع از میزان این جایزه به بخش حامیان مالی مراجعه کنید.

برنده نهایی علاوه بر این موارد برنده جام نیز خواهد شد.

جام_حذفی.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)