راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


حامیان_مالی

حامیان مالی


در این بخش سه حامی مالی برای هر تیم وجود دارد.

 • سرگرمیهای ایواک
 • گرز
 • مسترگل

هر کدام از این حامیان مالی، در شرایط خاصی از تیم حمایت می کنند و به تیم پاداش می دهند که این موارد در هر بخش نوشته شده است.

در بالای صفحه نوشته شده است که چند روز از فصل قرار داد مانده این به این معنی است که برای امضای قرارداد جدید زمان خاصی وجود دارد. قراردادهای 14 روزه هستند و برای تمدید قرار و یا بستن قرارداد جدید فقط 2 روز بعد از گذشت این 14 روز می توانید اقدام کنید و درصورتی که این زمان سپری شود تا 14 روز بعد نمی توانید قرارداد خود را تغییر دهید.

سرگرمی های ایواک


این حامی مالی به صورت پیش فرض برای تمام تیم های وجود دارد.

 • پاداش رتبه نهایی در لیگ ( رتبه اول 30,000 سکه ، رتبه دوم 25,000 سکه ، رتبه سوم 20,000 سکه )
 • برد در بازی ( بازی لیگ 2,500 سکه ، بازی جام حذفی 4,000 سکه )
 • پرداخت روزانه ( 3,500 سکه )
 • پاداش تمدید قرارداد ( 6,000 سکه به ازای هر بار تمدید قرارداد )
 • حداکثر نگه داری پرداخت ها تا حضور مربی ( تا 3 روز )

نکاتی در مورد قرارداد از زبان مدیر عامل سرگرمی های ایواک:

 • فسخ قرارداد فقط در 2 روز اول لیگ امکان پذیر است.
 • قرارداد 14 روزه بوده و در انتهای فصل بصورت خودکار تمدید میشود.
 • پس از بستن قرارداد با اسپانسر، تا فصل بعد نمی توانید اسپانسر خود را تغییر دهید.

گرز


برای امضای قرارداد با این حامی مالی نیاز به 250 امتیاز دارید.

مواردی که این حامی مالی پشتیبانی می کند:

 • پیش پرداخت قرارداد ( 1 الماس )
 • پاداش رتبه نهایی در لیگ ( رتبه اول 55,000 سکه ، رتبه دوم 45,000 سکه ، رتبه سوم 38,000 سکه ، رتبه چهارم 30,000 سکه ، رتبه پنجم 25,000 سکه )
 • قهرمانی در جام حذفی ( 25,000 سکه )
 • برد در بازی ( بازی لیگ 3,500 سکه ، بازی جام حذفی 5,800 سکه )
 • پرداخت روزانه ( 8,500 سکه )
 • پاداش تمدید قرارداد ( 30,000 سکه به ازای هر بار تمدید قرارداد )
 • حداکثر نگه داری پرداخت ها تا حضور مربی ( تا 2 روز )

نکاتی در مورد قرارداد از زبان مدیر عامل بازی گرز:

 • فسخ قرارداد فقط در 2 روز اول لیگ امکان پذیر است.
 • قرارداد 14 روزه بوده و در انتهای فصل بصورت خودکار تمدید میشود.
 • پس از بستن قرارداد با اسپانسر، تا فصل بعد نمی توانید اسپانسر خود را تغییر دهید.

مسترگل


برای امضای قرارداد با این حامی مالی نیاز به 450 امتیاز دارید.

مواردی در قرارداد ذیل که دارای تیک می باشد، در فهرست تعهدات این حامی مالی است:

 • پیش پرداخت قرارداد ( 2 الماس )
 • پاداش رتبه نهایی در لیگ ( رتبه اول 100,000 سکه ، رتبه دوم 80,000 سکه ، رتبه سوم 65,000 سکه )
 • برد در بازی ( بازی لیگ 2,000 سکه ، بازی جام حذفی 5,000 سکه )
 • پرداخت روزانه ( 8,000 سکه )
 • پاداش تمدید قرارداد ( 40,000 سکه به ازای هر بار تمدید قرارداد )
 • حداکثر نگه داری پرداخت ها تا حضور مربی ( تا 2 روز )

نکاتی در مورد قرارداد از زبان مدیر عامل مسترگل:

 • فسخ قرارداد فقط در 2 روز اول لیگ امکان پذیر است.
 • قرارداد 14 روزه بوده و در انتهای فصل بصورت خودکار تمدید میشود.
 • پس از بستن قرارداد با اسپانسر، تا فصل بعد نمی توانید اسپانسر خود را تغییر دهید.
حامیان_مالی.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)