راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


حامیان_مالی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

حامیان_مالی [2013/11/02 16:36]
fouad [سرگرمی های ایواک]
حامیان_مالی [2015/08/17 22:32] (فعلی)
خط 41: خط 41:
 ---- ----
  
-برای امضای قرارداد با این حامی مالی نیاز به 200 امتیاز دارید.+برای امضای قرارداد با این حامی مالی نیاز به 250 امتیاز دارید.
  
 مواردی که این حامی مالی پشتیبانی می کند: مواردی که این حامی مالی پشتیبانی می کند:
خط 47: خط 47:
   * پیش پرداخت قرارداد ( 1 الماس )   * پیش پرداخت قرارداد ( 1 الماس )
  
-  * پاداش رتبه نهایی در لیگ ( رتبه اول ​50,000 سکه ، رتبه دوم ​35,000 سکه ، رتبه سوم ​15,000 سکه ، رتبه چهارم ​10,000 سکه ، رتبه پنجم ​6,000 سکه )+  * پاداش رتبه نهایی در لیگ ( رتبه اول ​55,000 سکه ، رتبه دوم ​45,000 سکه ، رتبه سوم ​38,000 سکه ، رتبه چهارم ​30,000 سکه ، رتبه پنجم ​25,000 سکه ) 
 +  * قهرمانی در جام حذفی ( 25,000 سکه )
  
-  * برد در بازی ( بازی لیگ ​1,500 سکه ، بازی جام حذفی ​1,500 سکه )+  * برد در بازی ( بازی لیگ ​3,500 سکه ، بازی جام حذفی ​5,800 سکه )
  
-  * پرداخت روزانه ( 2,500 سکه )+  * پرداخت روزانه ( 8,500 سکه )
  
-  * پاداش تمدید قرارداد ( 5,000 سکه به ازای هر بار تمدید قرارداد )+  * پاداش تمدید قرارداد ( 30,000 سکه به ازای هر بار تمدید قرارداد )
  
   * حداکثر نگه داری پرداخت ها تا حضور مربی ( تا 2 روز )   * حداکثر نگه داری پرداخت ها تا حضور مربی ( تا 2 روز )
خط 72: خط 73:
 ---- ----
  
-برای امضای قرارداد با این حامی مالی نیاز به 650 امتیاز دارید.+برای امضای قرارداد با این حامی مالی نیاز به 450 امتیاز دارید.
  
 مواردی در قرارداد ذیل که دارای تیک می باشد، در فهرست تعهدات این حامی مالی است: مواردی در قرارداد ذیل که دارای تیک می باشد، در فهرست تعهدات این حامی مالی است:
خط 78: خط 79:
   * پیش پرداخت قرارداد ( 2 الماس )   * پیش پرداخت قرارداد ( 2 الماس )
  
-  * پاداش رتبه نهایی در لیگ ( رتبه اول ​60,000 سکه ، رتبه دوم ​40,000 سکه ، رتبه سوم ​25,000 سکه )+  * پاداش رتبه نهایی در لیگ ( رتبه اول ​100,000 سکه ، رتبه دوم ​80,000 سکه ، رتبه سوم ​65,000 سکه )
  
-  * برد در بازی ( بازی لیگ 2,500 سکه ، بازی جام حذفی ​2,000 سکه )+  * برد در بازی ( بازی لیگ 2,000 سکه ، بازی جام حذفی ​5,000 سکه )
  
-  * پرداخت روزانه ( 4,000 سکه )+  * پرداخت روزانه ( 8,000 سکه )
  
-  * پاداش تمدید قرارداد ( 10,000 سکه به ازای هر بار تمدید قرارداد )+  * پاداش تمدید قرارداد ( 40,000 سکه به ازای هر بار تمدید قرارداد )
  
   * حداکثر نگه داری پرداخت ها تا حضور مربی ( تا 2 روز )   * حداکثر نگه داری پرداخت ها تا حضور مربی ( تا 2 روز )
حامیان_مالی.1383397608.txt.gz · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)