راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


دکتر

دکتر


دکتر را می توانید به صورت هفتگی استخدام کنید .

زمان استخدام دکتر 1 هفته است و در صورتی که او را اخراج نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، استخدام او ادامه می یابد.

در این جدول تمام اطلاعات دکترها نوشته شده است:

سطح مربی امتیاز لازم حقوق هفتگی درصد تسریع بهبودی حداکثر تعداد بازیکنان
سطح F ----- 25,000 سکه 10 درصد -----
سطح E 150 امتیاز 99,000 سکه 20 درصد -----
سطح D 250 امتیاز 335,000 سکه 30 درصد 31 بازیکن
سطح C 585 امتیاز 20 الماس 40 درصد 33 بازیکن
سطح B 950 امتیاز 45 الماس 50 درصد 35 بازیکن
سطح A 1350امتیاز 69 الماس 75 درصد 37 بازیکن

دکتر.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)