راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


مدیریت_تیم

مدیریت تیم


در این بخش می توانید تاکتیک های تیم خود را تعیین کنید و بازیکنان را برای بازی های آینده تمرین دهید. همچنین می توانید مربیانی برای بازده هرچه بیشتر بازیکنان استخدام کنید.

مدیریت_تیم.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)