راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


مربی_بدنساز

مربی بدنساز


مربی بدنساز را می توانید به صورت هفتگی استخدام کنید .

زمان استخدام مربی بدنساز 1 هفته است و در صورتی که او را اخراج نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، استخدام او ادامه می یابد.

در این جدول تمام اطلاعات مربی بدنساز نوشته شده است.

سطح مربی امتیاز لازم حقوق هفتگی آماده سازی بازیکن
سطح F ----- 10,000 سکه 2 درصد
سطح E ----- 89,000 سکه 3 درصد
سطح D 150 امتیاز 170,000 سکه 4 درصد
سطح C 350 امتیاز 199,000 سکه 4 درصد
سطح B 700 امتیاز 250,000 سکه 6 درصد
سطح A 1100امتیاز 309,000 سکه 7 درصد

مربی_بدنساز.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)