راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


مربی_تمرین

مربی تمرین


مربی تمرین را می توانید به صورت هفتگی استخدام کنید .

زمان استخدام مربی تمرین 1 هفته است و در صورتی که او را اخراج نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، استخدام او ادامه می یابد.

در این جدول تمام اطلاعات مربی های تمرین نوشته شده است:

سطح مربی امتیاز لازم حقوق هفتگی تمرین هر بازیکن مدت حضور در تیم در یک روز زمان تمرین اضافی
سطح F ----- 1,000 سکه 2 دقیقه 14 دقیقه -----
سطح E ----- 99,000 سکه 2 دقیقه 24 دقیقه -----
سطح D 150 امتیاز 435,000 سکه 4 دقیقه 32 دقیقه -----
سطح C 450 امتیاز 875,000 سکه 4 دقیقه 42 دقیقه 10 دقیقه
سطح B 850 امتیاز 49 الماس 4 دقیقه 62 دقیقه 20 دقیقه
سطح A 1450 امتیاز 89 الماس 6 دقیقه 74 دقیقه 40 دقیقه

مربی_تمرین.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)