راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


پرداخت_رسید_بانکی

پرداخت رسید بانکی


شما مي توانيد با مراجعه به يکي از شعب هریک از بانک های زیر در هرنقطه از کشور، وجه مورد نظرتان را به یکی از حساب بازی گرز به شماره های زیر واریز فرمایید:

حساب سیبا بانک ملی، به شماره 0103404657000 به نام زهرا هاشمی

یا حساب بانک پاسارگاد به شماره 2198001490731 به نام حمیدرضا املح

حساب بانک صادرات مخصوص عزیزان مقیم افغانستان به شماره 0209716640005 به نام فواد امیری

به طور مثال:

Fichebank2.jpg

پس از پرداخت مبلغ مورد نظر، مبلغ واریزی، تاریخ واریز و همین طور شماره فیش ای که با آن واریز را انجام داده اید در پنل فیش بانکی صفحه ی بانک بازی مسترگل وارد کنید و ثبت نمایید. حداکثر پس از 48 ساعت کاری معادل مبلغ، الماس به حساب کاربریتان واریز می شود.

  • در صورتی که اشتباها مبلغی بین مبلغ یک الماس کامل را وارد کرده باشید، مثلا مبلغی که وارد کرده اید بین 2 الماس و 3 الماس باشد، 2 الماس کامل و اضافه ی آن سکه به حسابتان واریز می شود.
پرداخت_رسید_بانکی.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)