راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


کمک_مربی

کمک مربی


کمک مربی را می توانید به صورت هفتگی استخدام کنید .

زمان استخدام کمک مربی 1 هفته است و در صورتی که او را اخراج نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، استخدام او ادامه می یابد.

در این جدول تمام اطلاعات کمک مربی ها نوشته شده است:

سطح مربی امتیاز لازم حقوق هفتگی ویژگی ها تعداد ذخیره ترکیب
سطح F ----- 75,000 سکه چیدمان ترکیب بازی های آینده -----
سطح E ----- 199,000 سکه چیدمان ترکیب بازی های آینده
تنظیمات پیشرفته تاکتیکی
-----
سطح D 150 امتیاز 285,000 سکه تنظیمات پیشرفته تاکتیکی
چیدمان ترکیب بازی های آینده
1 ترکیب
سطح C 320 امتیاز 330,000 سکه تنظیمات پیشرفته تاکتیکی
چیدمان ترکیب بازی های آینده
3 ترکیب
سطح B 500 امتیاز 66 الماس چیدمان ترکیب بازی های آینده
تنظیمات پیشرفته تاکتیکی
مشاهده ترکیب سایر تیمها
3 ترکیب
سطح A 950امتیاز 78 الماس چیدمان ترکیب بازی های آینده
تنظیمات پیشرفته تاکتیکی
مشاهده ترکیب سایر تیمه
4 ترکیب

کمک_مربی.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)