راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


تاکتیک

تاکتیک


در این صفحه می توانید ترکیب تیم، استراتژی های متفاوت دفاعی یا حمله ای و سبک های متفاوت بازی را انتخاب و برای بازی‌های بعدی آماده شوید.

بازیکنان


از طریق جدول بازیکنان لیست کامل بازیکنان تیم قابل مشاهده است. با کلیک بر روی هر بازیکن، پایین جدول، اطلاعات کلی بازیکن نمایش داده می شود. با کلیک روی گزینه ی (عکس) می توانید اطلاعات دقیق تری از بازیکن را مشاهده کنید. با انتخاب هر بازیکن در جدول بازیکنان سه گزینه نمایش داده می شود.

(عکس c) برای انتخاب کاپیتان تیم است.

(عکس i)اطلاعات دقیق تری از بازیکن را نمایش می دهد.

(عکس ↔) این گزینه برای تعویض بازیکن است و به ان صورت عمل می کند. بازیکنی که می خواهید با بازیکن دیگری تعویض شود را انتخاب می کنید و سپس روی بازیکنی که می خواهید جایگزین این بازیکن شود کلیک می کنید. سپس جای دو بازیکن در جدول تغییر می کند.

روبروی این جدول نقشه زمین بازی نشان داده می شود.در صورتی که بازیکنان از پست خود ناراضی باشند چهره ی آنها (عکس ناراحت)تغییر می کند.

همچنین بازیکنان ذخیره زیر این نقشه نمایش داده می شود و می توانید از طریق جدول بازیکنان آنها را تغییر دهید.

کمک مربی را می توانید از صفحه ی کمک مربی تعیین کنید.

تنظیمات پیشرفته


در این بخش 4 گزینه نمایش داده شده است.

هر کدام از آنها شرایط تیم را معرفی می کنند مانند عقب بودن و یا جلو بودن تیم،زمانی که تیم کارت قرمز گرفته و همچنین زمانی که میخواهید تغییرات اعمال شود.

هر کدام از این گزینه ها را می توانید انتخاب کنید. سپس می توانید تعیین کنید که در هر یک از این شرایط تیم با چه استراتژی و یا تاکتیکی بازی کند.

ذخیره ترکیب


این بخش بستگی به کمک مربی تیم دارد. در صورتی که در توضیحات کمک مربی تیم در صفحه ی (لینک) امکان چیدن ترکیب برای ذخیره ذکر شده باشد آن کمک مربی می تواند برای بازیکنان ذخیره ترکیب تعیین کند.

به این صورت که ابتدا نامی برای ترکیب خود انتخاب می کنید و سپس با کلیک برروی آن نام می توانید ترکیب بازیکنان ذخیره ی تیم را انتخاب کنید.

تاکتیک.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)