راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


جزئیات_بازی

جزئیات بازی


در این بخش ابتدا نوع بازی از قبیل بازی های لیگ(عکس بازی لیگ) و بازی ها دوستانه (عکس بازی دوستانه) و بازی های جام (عکس باز یهای جام) و همچنین زمین بازی و زمان آن نمایش داده می شود.

سپس می توانید نتیجه ی بازی و بازیکنانی که گل های بازی را به ثمر رسانده اند و بازیکن برتر زمین را مشاهده کنید.

اتفاقات مهم بازی مانند کارت های گرفته شده ، گل های زده شده ، مصدومیت بازیکنان و تعویض بازیکنان در این صفحه نمایش داده می شود. (عکس)

بازیکن برتر


بازیکنان برتر زمین از بین بازیکنانی انتخاب می شوند که کارت زرد و یا قرمز نگرفته باشند،در بازی گل زده باشند یا پاس گل داده باشند و برای دروازه بان ها تعداد دفعات حفظ دروازه وگل نشدن توپ های حریف،در بازی مصدوم نشده باشند.

در قسمت پایین این صفحه اطلاعات دقیق تری از بازی نشان داده می شود.

ترکیب


در این قسمت ترکیب هر دو تیم و تاکتیک بازی آنها نشان داده می شود.

بازیکنان


در این قسمت بازیکنان اصلی و ذخیره ی تیم ها نمایش داده می شود. برای مشاهده بازیکنان تیم حریف به کمک مربی مناسب نیاز دارید.برای اطلاع از انواع کمک مربی می توانید به صفحه ی کمک مربی مراجعه کنید.

در این قسمت جلوی نام هر بازیکن ستاره هایی قرار داده شده است. این ستاره ها برای تعیین بازیکن برتر بازی است. هر بازیکنی که تعداد ستاره های روشن شده ی بیشتری داشته باشد بزیکن برتر بازی است. این ستاره ها بر اساس معیار هایی که در بخش بازیکن برتر نوشته شده محاسبه می شود.

آمار بازی


در این بخش نتایج هر تیم در هر بخش به صورت کلی نمایش داده می شود.

نوارهای قرمز نشان دهنده ی تاثیر منفی آن پارامتر روی تیم و نوار های سبز رنگ نشان دهنده ی تاثیر مثبت در تیم است.

استادیوم


در این بخش تعداد هواداران هر تیم نشان داده می شود و میازن پر شدن صندلی مشخص می شود.

جزئیات_بازی.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)