راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


حقوق_بازیکنان

حقوق بازیکنان

حقوق هفتگی بازیکن در صفحه ی مشخصات بازیکن نوشته شده است و به صورت هفتگی از دارایی تیم کم می شود.

به طور کلی حقوق بازیکن ثابت است و حقوق نمایش داده شده در صفحه ی مشخصات بازیکن پایه حقوق بازیکن است. اما حقوق بازیکن به امتیاز تیم و وفاداری بازیکن بستگی دارد.

امتیاز تیم

هرچقدر امتیاز تیم افزایش یابد حقوق بازیکن هم بر اساس فرمولی که در سیستم ثبت شده است ، افزایش می یابد.

وفاداری

در صورتی که دارایی تیم به اندازه ی کافی نباشد، بلافاصله بعد از افزایش دارایی تیم در روزهای آینده این حقوق از حساب تیم کم می شود اما این تاخیر در پرداخت حقوق باعث کاهش روحیه و وفاداری بازیکن می شود.

هر چه این تاخیر بیشتر شود وفاداری بازیکن هم کمتر و کمتر می شود. با کاهش وفاداری بازیکن، بازیکن در هفته های بعدی حقوق بیشتری طلب می کند. برای اطلاع بیشتر از پارامتر وفاداری بازیکن به صفحه ی مشخصات بازیکنان مراجعه کنید.

حقوق_بازیکنان.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)