راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


مشخصات_بازیکنان

مشخصات بازیکنان


بازیکنان در مستر گل دارای پارامتر های مختلفی هستند. در این بخش می توانید این پارامتر ها را مطالعه کنید.

پست بازیکن


پست بازیکن به سه شکل (عکس لباسا) نشون داده می شود.

هرکدام از این سه حالت از پست بازیکن درصد بیشتر داشته باشد به این معنی است که آن پست، پست اصلی بازیکن است.

در عین حال می توانید بازیکنان را در پست های ضعبف ترسان بازی دهید تا آن پست ها هم تقویت شود.

چپ پا و راست پا


بازیکنان در مستر گل به دو دسته ی چپ پا و راست پا تقسیم می شوند. بازیکنان راست پا در سمت راست زمین زودتر از سمت چپ پیشرفت می کنند و برعکس.

استعداد


هر 200 بازی 1 واحد استعداد بازیکن افزایش پیدا می کند.

استعداد بازیکن با بازی در زمین افزایش می یابد.

هر چه استعداد بازیکن افزایش یابد، میزان افزایش پارامترهای بازیکن در تمرین نیز افزایش می یابد.

وفاداری


وفاداری بازیکن به تیم با میزان درآمد بازیکن تناسب دارد. به این معنی که در صورتی که حقوق بازیکن در موقع معین پرداخت شود وفاداری بازیکن افزایش می یابد. با افزایش وفاداری بازیکن هم حقوق کمتری دریافت می کند.

اخلاق


اخلاق بازیکن در تعداد کارت زرد و قرمزی که بازیکن دریافت می کند تاثیر می گذارد.

اخلاق بازیکن قابل تغییر نیست.

قدرت


قدرت کلی بازیکن براساس برآیند تمام پارامترهای بازیکن محاسبه می شود.

انرژی و امید


این دو پارامتر، بر عملکرد بازیکن در زمین تاثیر می گذارند!

در صورتی که بازیکن پشت سر هم در بازی ها، در ترکیب اصلی قرار گیرد، انرژی وی کم می شود و در عوض امیدواری بازیکنان خارج از زمین نیز کمتر می شود.

سعی کنید بازیکنانتان را به طور متناوب بازی دهید.

عمر بازیکن


بازیکنان حداکثر تا سن 41 سالگی می توانند بازی کنند.

بعد از مرگ بازیکن ، سیستم به صورت خودکار یک بازیکن با سطح پارامترهای متوسط جایگزین می شود.

ملیت


بازیکنان در مستر گل دارای ملیت های متفاوتی هستند. ملیت اکثر بازیکنان ایرانی است اما تعدادی بازیکن خارجی هم د سایت وجود دارد. ملیت های موجود در بازی عبارتند از : ایرانی ، برزیلی ، آلمانی ، ایتالیایی ، اسپانیایی ، انگلیسی ، هلندی ، آسیای شرقی ، آرژانتینی ، آفریقایی.

بازیکنان خارجی


بازیکنان خارجی در مستر گل ، بازیکنان با ملیت غیر ایرانی هستند.

آنها دارای قدرت بالاتری هستند و خرید و فروش آنها به صورت الماسی انجام می شود.

تعداد مجاز بازیکنان خارجی در هر تیم 10 عدد است.

هر تیم می تواند 1 بازیکن خارجی داشته باشد و تعداد بیشتر آن بستگی به نوع استعداد یاب دارد. برای اطلاع بیشتر از این مورد می توانید به صفحه ی استعدادیاب مراجعه کنید.

پارامتر های بازیکنان خارجی متناسب با ملیت آنها است به عنوان مثال بازیکنان کره ای سرعت بالاتری دارند.

بازیکنان الماسی


بازیکنانی که سن آنها بین 20 تا 30 سال باشد و حداقل 200 بازی انجام داده باشند در زمان نقل و انتقال می توانند به صورت الماسی منتقل شوند.

نشان های افتخار


هر بازیکن می تواند در طول بازی در تیم ها به دو دسته نشان افتخار دست پیدا کند.

بازیکن برتر

برای اطلاع بیشتر از بازیکن برتر به صفحه ی جزئیات بازی مراجعه کنید.

  • نشان برنزی: با 10 بار بازیکن برتر شدن
  • نشان نقره ای: با 20 بار بازیکن برتر شدن
  • نشان طلائی:با 30 بار بازیکن برتر شدن

آقای گل

  • نشان برنزی: به ثمر رساندن 10 گل
  • نشان نقره ای: به ثمر رساندن 20 گل
  • نشان طلائی: به ثمر رساندن 30 گل
مشخصات_بازیکنان.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)