راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


مدیریت_استادیوم

این یک نگارش قدیمی از این مطلب است!

مدیریت استادیوم


در این بخش می توانید سطح استادیوم خود را بالا ببرید و همچنین از تعداد طرفداران و میزان رضایت آنها مطلع شوید.

هواداران


یکی از منابع مهم درامدزایی شما، استادیوم و هواداران شماست که تعداد آن ها به سابقه و امتیاز تیم و یک سری پارامترهای تکمیلی وابسته است. میزان رضایت طرفداران از عملکرد تیم در بازی ها، بر حضور آن ها در ورزشگاه و درآمدزایی، تاثیر دارد!

میزان خشنودی هوادارنتان، بر اساس امکانات ورزشگاه، عملکرد اخیر تیم و نیز قیمت بلیت تعیین می شود.

تعداد هوادارن بر اساس امکانات ورزشگاه، باشگاه های حامی، سابقه و نیز امتیاز تیم معین می شود.

هواداران دو آتیشه، آن دسته از هوادارنی هستند که به استادیوم آمده و تیم شما را تشویق می کنند. در صورتی که خشنودی هواداران تیم شما بالاتر باشد، تعداد بیشتری از آن ها دو آتیشه بوده و به ورزشگاه می آیند.

هر باشگاه دیگری که حامی باشگاه شما شود نسبت به امتیاز آن باشگاه تعداد هواداران تیم شما افزایش می یابد. برای اطلاع بیشتر از این مورد به صفحه ی دوستان مراجعه کنید.

استادیوم


در این قسمت در صورتی که سکه و امتیاز لازم را داشته باشید می توانید استادیوم خود را ارتقا دهید.همچنین می توانید قیمت بلیت استادیوم خود را تعیین کنید. توجه کنید که قیمت بلیت را متناسب با رضایت هواداران انتخاب کنید.

زمان اجاره ی استادیوم 1 هفته است و در صورتی که اجاره را لغو نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، اجاره ادامه می یابد.

برای اطلاع از جزئیات استادیوم ها به صفحه ی استادیوم مراجعه کنید.

زمین چمن


زمین چمن به افزایش تعداد هواداران باشگاه کمک می کنید.

زمان اجاره ی زمین چمن 1 هفته است و در صورتی که اجاره را لغو نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، اجاره ادامه می یابد.

برای اطلاع بیشتر از انواع زمین چمن به صفحه ی امکانات استادیوم مراجع کنید.

نور افکن


نورافکن میزان خشنودی هواداران را افزایش می دهد.

زمان اجاره ی نورافکن 1 هفته است و در صورتی که اجاره را لغو نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، اجاره ادامه می یابد.

برای اطلاع بیشتر از انواع نورافکن ها به صفحه ی امکانات استادیوم مراجعه کنید.

تابلوی نتیجه


با اجاره ی تابلوی نتیجه علاوه بر افزایش تعداد طرفداران می توانید میزان خشنودی آنها را نیز افزایش دهید.

زمان اجاره ی تابلوی نتیجه 1 هفته است و در صورتی که اجاره را لغو نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، اجاره ادامه می یابد.

برای اطلاع بیشتر از انواع تابلوهای نتیجه به صفحه ی امکانات استادیوم مراجعه کنید.

افزایش صندلی


با افزودن صندلی به استادیوم خود می توانید از حداکثر ظرفیت استادیومتان استفاده کنید.

تا زمانی که تعداد هواداران دو آتیشه شما بیشتر از تعداد صندلی های استادیومتان نشده اند، نیازی به افزایش صندلی ندارید. این روند را در بخش هوادارن تحت نظر داشته باشید. در آن صفحه به شکل شماتیک، میزان احتمالی پر شدن صندلی های استادیومتان در هر بازی نمایش داده شده.

هزینه ی افزودن صندلی ها، به نوع استادیوم شما وابسته است و با بزرگ تر شدن استادیوم، بیشتر می شود.

پارکینگ


پارکینگ ها، یکی از بهترین منابع درامدزایی باشگاه هستند.

با اجاره ی پارکینگ، علاوه بر درامدزایی، تعداد طرفداران خود را نیز بالا می برید.

زمان اجاره ی پارکینگ 1 هفته است و در صورتی که اجاره را لغو نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، اجاره ادامه می یابد.

برای اطلاع بیشتر از انواع پارکینگ ها به صفحه ی امکانات استادیوم مراجعه کنید.

رستوران


رستوران ها، یکی از بهترین منابع درامدزایی باشگاه هستند.

با اجاره ی رستوران، علاوه بر درامدزایی، خشنودی طرفداران خود را نیز بالا می برید.

زمان اجاره ی رستوران 1 هفته است و در صورتی که اجاره را لغو نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، اجاره ادامه می یابد.

برای اطلاع بیشتر از انواع رستوران ها به صفحه ی امکانات استادیوم مراجعه کنید.

فروشگاه


فروشگاه، یکی از بهترین منابع درامدزایی باشگاه هستند.

با اجاره ی هر فروشگاه، بیش از 2 برابر مبلغ اجاره، به صورت سکه ای درآمد خواهید داشت!

زمان اجاره ی فروشگاه 1 هفته است و در صورتی که اجاره را لغو نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، اجاره ادامه می یابد.

برای اطلاع بیشتر از انواع فروشگاه ها به صفحه ی امکانات استادیوم مراجعه کنید.

مدیریت_استادیوم.1380961647.txt.gz · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)