راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


هوادارن

هواداران


یکی از منابع مهم درامدزایی شما، استادیوم و هواداران شماست که تعداد آن ها به سابقه و امتیاز تیم و یک سری پارامترهای تکمیلی وابسته است. میزان رضایت طرفداران از عملکرد تیم در بازی ها، بر حضور آن ها در ورزشگاه و درآمدزایی، تاثیر دارد!

میزان خشنودی هوادارنتان، بر اساس امکانات ورزشگاه، عملکرد اخیر تیم و نیز قیمت بلیت تعیین می شود.

تعداد هوادارن بر اساس امکانات ورزشگاه، باشگاه های حامی، سابقه و نیز امتیاز تیم معین می شود.

هواداران دو آتیشه، آن دسته از هوادارنی هستند که به استادیوم آمده و تیم شما را تشویق می کنند. در صورتی که خشنودی هواداران تیم شما بالاتر باشد، تعداد بیشتری از آن ها دو آتیشه بوده و به ورزشگاه می آیند.

هر باشگاه دیگری که حامی باشگاه شما شود نسبت به امتیاز آن باشگاه تعداد هواداران تیم شما افزایش می یابد. برای اطلاع بیشتر از این مورد به صفحه ی دوستان مراجعه کنید.

محاسبه خشنودی هواداران


برد و باخت و مساوی در تمام بازی های مسترگل بر رضایت هواداران تاثیر دارد.

هر برد 10 امتیاز مثبت ، هر مساوی 5 امتیاز مثبت و هر باخت 1/5 امتیاز منفی در فرمول محاسبه ی خشنودی هواداران اعمال می کند.

قیمت بلیت استادیوم و لوازم جانبی استادیوم در میزان خشنودی هواداران و همچنین تعداد آنها تاثیر گزار است.

برای اطلاع از این مورد می توانید به صفحه ی امکانات استادیوم مراجعه کنید.

هوادارن.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)