راهنمای بازی مسترگل

راهنمای بازی آنلاین مسترگل

ابزار کاربر

ابزار سایت


کمک_به_نیازمندان

کمک به خیریه


در مسترگل، طی دوره های یک یا دو ماهه، از مبالغ پرداختی در بازی، به گروهی از نیازمندان کمک می شود.

هدف دوره و نوع نیازمندی، در این قسمت به اطلاع مربیان می رسد.

برای خرید الماس می توانید از سه روش زیر اقدام کنید:

کمک_به_نیازمندان.txt · آخرین ویرایش: 2015/08/17 22:32 (ویرایش خارجی)